adriaanvinkportret

Ik geef een integrale massage.
Integraal staat voor alles omvattend, voor kennis over gezond en ziek zijn, de mens als middelpunt en zijn omgeving.
Een holistische kijk op de klachten
De holistische visie daarbij is te kijken naar de mens, als geheel, dus als persoon, mentaal, spiritueel, zijn welzijn, zijn voeding en omgeving. Er is niet een oorzaak en een gevolg. Een op een stapeling van oorzaken zorgt voor spanningen en uit balans raken. Het heeft invloed op de manier van leven, onze leefstijl.
De massage is gericht op bewustwording van de betekenis van de spanning/pijn en de verandering die de massage te weeg brengt.
De mens heeft een zelfgenezend vermogen die door zijn leefstijl te veranderen weer in balans kan komen. De Massage is gericht op bewustwording van de betekenis van de spanning en de verandering die het te weeg brengt. Geef je lichaam de ruimte en tijd om te zeggen wat goed voor je is.